GRANICE PLANÓW MIEJSCOWYCH NA TLE MIASTA
 

Jeśli chcą Państwo sprawdzić status działki w planie miejscowym, 
proszę skorzystać z narzędzia ze strony Urzędu Miejskiego
/link do narzędzia na stronie Urzędu Miejskiego/
Proszę wybrać z menu znajdującego się w lewym górnym rogu otwartej strony symbol lornetki, w otwarte okienko wpisać nr działki 
a następnie wybierając z w/w menu czerwony symbol litery "i" kliknąć w działkę, którą są Pąństwo zainteresowani
 i sprawdzić czy jest dla niej uchwalony lub jest w opracowaniu 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Po odczytaniu informacji  o działkach ze strony Urzędu Miejskiego dalsze informacje o ich przeznaczeniu w uchwalonym planie lub stanie zaawansowania prac nad planem w opracowaniu 
można znaleźć tutaj w tabeli (nr na stronie Urzędu Miejskiego = Numer w tabeli)